San Jose Mineta Airport (SJC) Terminal Map


 

San Jose Mineta SJC Airport Terminal Map - Overview Map

SJC Main TerminalSJC Terminal ASJC Terminal BDefault

San Jose Mineta SJC Airport Terminal Map - Main Terminal

San Jose Mineta SJC Airport Terminal Map - Terminal A

San Jose Mineta SJC Airport Terminal Map - Terminal B